Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 15 2013

shadowofme
-Jesteś wciąż radosna, a jak to się robi? Jak można być radosnym na tym strasznym świecie?
-Nie "można", a "trzeba"
— "Opium w rosole"
Reposted fromunmadebeds unmadebeds viachica chica
shadowofme
...tak się płacze, gdy kogoś się bardzo kocha albo kocha, a kochać nie powinno. Z bezsilności się wtedy płacze. Bardziej niż ze smutku lub bólu.
— Miłość oraz inne dysonanse
shadowofme
shadowofme
shadowofme
8884 3bd6
Urszula Kozioł, ***
shadowofme
7950 5ef4

April 14 2013

shadowofme
0217 96fe
Reposted byszpaqusserdeczniezabronionetymbark1936antonimkacrewmake-a-wishNieszkodliwapoczekalniaduszniezwyklakasiakocimietkaelectrovamp
shadowofme
Wiesz czego wstyd mi najbardziej?
Że dla takiego idioty jak Ty jestem w stanie znieść wszystko.

-już niedługo
shadowofme
..a wieczorami siedzimy na dachu i jemy 
                                 gwiazdy plastikową łyżeczką..
-niespełnione

April 13 2013

shadowofme
shadowofme
Ja Cię kocham, Ty mnie kochasz. Kochamy się.
To dlaczego to nie działa?

- powiesz mi?
shadowofme
Z przeszłością należy się rozstać nie dlatego, że była zła, lecz dlatego, że jest martwa.
Reposted fromzenibyja zenibyja viadziubkowa dziubkowa
shadowofme
- usłyszę to w końcu od Ciebie?
- co chcesz ode mnie usłyszeć? to, że Cię kocham? to już wiesz.. a teraz olej to i nie przejmuj się mną.
- ale dlaczego pokochałaś takiego idiotę jak ja?
- bo większego już nie znam.
Reposted fromGeniusz Geniusz viadziubkowa dziubkowa
shadowofme
bo ma puch zamiast mózgu.
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl